Grand Hotel Lund, 7 februari 2024

Föreläsning om Multipelt Myelom

Ola Landgren, MD PhD, Professor, Comprehensive Cancer Center, Miami

kommer till Lund och föreläser om MM med fokus på nydiagnostiserad sjukdom samt den oundvikliga återfallsbehandlingen.

Plats

Grand Hotel, Lund

Datum

7 februari, 2024

Tid

17:00 - 19:00

Föreläsning om Multipelt Myelom

Myelom är en av de vanligaste hematologiska maligniteterna och utvecklingen har gått snabbt framåt de senaste åren när det gäller behandling. Hur tar vi till oss utvecklingen så den gagnar patient och ger önskat behandlingsresultat

Ola Landgren, MD PhD, Professor, Comprehensive Cancer Center, Miami
kommer till Lund och föreläser om MM med fokus på nydiagnostiserad sjukdom samt den oundvikliga återfallsbehandlingen.

Föreläsningen vänder sig till läkare och sjuksköterskor verksamma inom hematologi och intresse inom multipelt myelom, i Södra sjukvårdsregionen.

Datum:

Onsdagen 7 februari 2024

Tid:

17:00 – 19:00

Plats:

Grand Hotel i Lund, Bangatan 1

Målgrupp:

Läkare och sjuksköterskor verksamma inom hematologi och intresse inom multipelt myelom, i Södra sjukvårdsregionen.

Föreläsare:

Ola Landgren
MD PhD, Professor, Comprehensive Cancer Center, Miami

Anmälan:

Sker via formuläret nedan.

Vill du delta på middagen, glöm inte att kryssa i middag vid anmälan samt ev. specialkost. Sista svarsdatum är fredag 2/2.

Kostnad:

Föreläsningen och middag är kostnadsfri. Resa till och från föreläsningen bekostar deltagaren själv.

Amgen bekostar, i enlighet med LER, förtäring, lokalkostnad och föreläsararvode inom ramen för mötet.

Registrering (sker per enskild person):
  • Amgen vill fortsätta dela viktig information med dig i framtiden via e-post

Amgen AB
Gustav III:s Boulevard 54
169 27 Solna
+ 46 8 695 11 00

SWE-171-0124-80004 | Januari 2024