Multipelt Myelom

Föreläsning med Ola Landgren, MD PhD, Professor, Comprehensive Cancer Center, Miami

AGENDA

17:00 – 17:15

Välkommen

Konstantinos Lemonakis, MD, Bitr Överläkare, Hematologiska kliniken, Lund

Shanie S. Hedengren, PhD, Medicinsk rådgivare, Amgen

17:15 – 18:30

Behandling av myelom från debut till relaps, vad kan vi göra nu och i framtiden?

Kan MRD-testning hjälpa oss att göra bättre behandlingsval?
Hur ska man tänka kring underhållsbehandling?
Vad är en optimal behandlingsstrategi vid högrisksjukdom?
I ljuset av nya behandlingar, hur nyttjar vi proteasomhämmare och möjligheten att kombinera olika verkningsmekanismer på bästa sätt?

18:30 – 19:00

Frågor och diskussion

19:00

Middag för den som önskar

Amgen AB
Gustav III:s Boulevard 54
169 27 Solna
+ 46 8 695 11 00

SWE-171-0124-80004 | Januari 2024