UTBILDNINGSMÖTE

Kranskärlssjukdom & diabetes
– samverkan med patienten i centrum

7A Posthuset, Stockholm 29 maj 2024

Tid och datum

29 maj 2024, kl. 08:30-16:30

Plats

7A Posthuset, Stockholm

Anmälan

Sker via formuläret nedan, dock senast 24 maj 2024

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri

Kranskärlssjukdom & diabetes – samverkan med patienten i centrum

Hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och patienter med kranskärlssjukdom och samtidig diabetes typ 2 har extra hög risk att drabbas av kardiovaskulära händelser. För att minska patienternas risk över tid behövs samarbete och en samsyn mellan olika specialiteter i vården.

Rapporter och vårdmodeller uppdateras kontinuerligt, vilka kommer att påverka omhändertagandet av denna patientgrupp. Vad innebär dessa nyheter och hur ska vi tillsammans förbättra den viktiga dialogen och handhavandet av patienter mellan olika vårdgivare?

Amgen och Novo Nordisk har tillsammans med en programgrupp med representanter från primärvård, diabetologi och kardiologi satt samman en utbildningsdag och bjuder nu in till en interaktiv och krossfunktionell fortbildningsdag.

MÅLGRUPP:

Läkare och sjuksköterskor verksamma inom primärvård, diabetologi och kardiologi i Region Stockholm

MODERATORER:

Monica Olsson och Isabelle Johansson

NÄR:

29 maj 2024

PLATS:

7A Posthuset, Vasagatan 28, Stockholm

KOSTNAD:

Utbildningen är kostnadsfri.
Amgen/Novo Nordisk bekostar, i enlighet med LER, förtäring, lokalkostnad och föreläsararvode inom ramen för mötet.

ANMÄLAN:

Sker via formuläret nedan, dock senast 24 maj 2024.

Programmet är framtaget i samarbete med en programgrupp bestående av:

 • Monica Olsson, Regionmonitor Swedeheart/leg sjuksköterska, Tema Hjärta Kärl och Neuro, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Anna Norhammar, Adjungerad professor i kardiologi, KI och Överläkare Fysiologkliniken Capio S:t Görans sjukhus
 • Linda Mellbin, Docent, Överläkare Kardiologi, Patientflödeschef Kranskärlssjukdom, Tema Hjärta Kärl och Neuro, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Neda Rajamand Ekberg, Docent, Överläkare, Centrum för Diabetes, Akademiskt Specialistcentrum
 • Victoria Rouzdar, Specialist i allmänmedicin, Familjeläkarna Barkarby

Moderator/Övriga Föreläsare:

 • Isabelle Johansson, Med Dr, MSc, Karolinska Institutet och Surbrunns Vårdcentral
 • Stelios Karayiannides, Med Dr, Överläkare, Centrum för Diabetes, Akademiskt Specialistcentrum, Region Stockholm
 • Annica Ravn-Fischer, MD, PhD, Docent, Överläkare Kardiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Katarina Eckert, Hjärtsjuksköterska, Närhälsan Backa Vårdcentral Göteborg
 • Annelie Johansson, Hjärtsjuksköterska, Capio S:t Görans sjukhus
 • Jannica Gustafsson, Hjärtsjuksköterska, Capio S:t Görans sjukhus
 • Sara Noppa Odhelius, Leg sjuksköterska, Familjeläkarna Barkarby
Registrering (sker per enskild person):
 • Amgen och Novo Nordisk vill fortsätta dela viktig information med dig i framtiden via e-post

Novo Nordisk Scandinavia AB
Box 50587 | 202 15 Malmö
www.novonordisk.se

Amgen AB
Box 706 | 169 27 Solna
www.amgen.se

SWE-145-0324-80012 mars 2024