Kranskärlssjukdom & diabetes
– samverkan med patienten i centrum

PROGRAM

Onsdag 29 maj

08:30 – 09:00

FIKA

09:00 – 09:10

Välkomna och introduktion till utbildningen
Monica Olsson & Isabelle Johansson

Block 1 – Den kardiovaskulärt sjuke personen med diabetes – Nyheter

09:10 – 09:30

Kardiovaskulär riskskattning & guidelines ESC (inkl SEPHIA)
Anna Norhammar

09:30 – 09:50

Verktyg för riskskattning – Score2-Diabetes vs NDR
Stelios Karayiannides

09:50 – 10:20

Multifaktoriellt omhändertagande – Vad är nytt?
Linda Mellbin & Neda Rajamand Ekberg

10:20 – 10:30

Gemensam diskussion
Monica Olsson & Isabelle Johansson

10:30 – 11:00

FIKA

Block 2 – Diagnostik och utredning

11:00 – 11:20

Primärvårdens perspektiv – möjligheter och utmaningar med nya behandlingar/guidelines
Victoria Rouzdar & Sara Noppa Odhelius

11:20 – 12:00

Diagnos och utredning – tvärfunktionell diskussion – primärvård, kardiologi och diabetologi
Stelios Karayiannides, Linda Mellbin & Victoria Rouzdar

12:00 – 12:15

Gemensam diskussion
Monica Olsson & Isabelle Johansson

12:15 – 13:15

LUNCH

Block 3 – Det goda exemplet

13:15 – 13:35

Digital hjärtrond – så har vi lyckats i Västra Götaland – DIGITAL MEDVERKAN
Annica Ravn-Fischer & Katarina Eckert

13:35 – 13:50

Överföringsremiss till primärvården
Annelie Johansson & Jannica Gustafsson

13:50 – 14:20

Hjärtmottagning i primärvård och status digitala ronder med sjukhusvården
Victoria Rouzdar – ev kan ytterligare föreläsare tillkomma

14:20 – 14:30

Gemensam diskussion
Monica Olsson & Isabelle Johansson

14:30 – 15:00

FIKA

Block 4 – Patientfall och samverkan

15:00 – 15:05

Introduktion till eftermiddagens workshop
Monica Olsson & Isabelle Johansson

15:05 – 15:45

Workshop med patientfall, ett antal frågeställningar och samverkansfokus
Anna Norhammar, Linda Mellbin, Neda Rajamand Ekberg, Victoria Rouzdar & Stelios Karayiannides
– ev kan ytterligare samtalsledare tillkomma

15:45 – 16:00

Presentation Workshoparbete

Block 5 – Avslutande paneldiskussion – önskelista till primär- respektive sjukhusvården

16:00 – 16:25

Moderatorledd paneldiskussion – Önskelista
Monica Olsson & Isabelle Johansson

16:25 – 16:30

Summering av dagen
Monica Olsson & Isabelle Johansson

Novo Nordisk Scandinavia AB
Box 50587 | 202 15 Malmö
www.novonordisk.se

Amgen AB
Box 706 | 169 27 Solna
www.amgen.se

SWE-145-0324-80012 mars 2024