Göteborg, 17 april 2024

Från kolesterol till ateroskleros

- en resa genom forskning och biomarkörer

OBS! BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER

Plats

Gothia Towers, Göteborg

Datum

17 april, 2024

Tid

19:30–21:00

Du är varmt välkommen till ett kvällsmöte i samband med Vårmötet i Göteborg där du får möjlighet att lyssna och aktivt medverka i diskussion kring utvecklingen av sekundärpreventiv behandling. På vilka grunder behandlar vi som vi gör idag och om vi blickar in i framtiden, hur kommer vi behandla riskfaktorer kommande år?

Vi har sedan flertalet år tillbaka gjort stora framsteg inom behandling av sekundär-preventiva riskfaktorer, både på läkemedelssidan och kopplat till levnadsvanor. Trots detta är hjärtkärlsjukdom fortsatt den vanligaste dödsorsaken i Sverige¹, även om dödsfallen och incidensen har minskat något. Hur ser historiken ut gällande sekundärpreventiv behandling av lipider och vad kan vi förvänta oss i framtiden vad gäller behandling av lipider som riskfaktor?

Välkommen till detta interaktiva kvällsmöte där möjlighet ges till diskussion med tre erfarna läkare inom området.

Datum:

17 april 2024

Tid:

19:30–21:00

Plats:

Göteborg, Gothia Towers, Torn 1, Konferensavdelning våning 2, Konferenslokal R11+12

Målgrupp:

Kardiologer, verksamhetschef och berörd Läkemedelskommitté samt IGN

Föreläsare:

Martin Magnusson
Professor i kardiologi, Skånes Universitetssjukhus Lund

Mats Eriksson
Professor emeritus i allmän internmedicin, Karolinska Institutet

Lisa Brandin
Överläkare i kardiologi, Skaraborgs sjukhus, Skövde

Anmälan:

Sker via formuläret nedan. ’Först till kvarn’, max antal deltagare 40 personer.

Registrering (sker per enskild person):
  • Amgen vill fortsätta dela viktig information med dig i framtiden via e-post

Amgen AB
Gustav III:s Boulevard 54
169 27 Solna
+ 46 8 695 11 00

SWE-145-0224-80007 feb 2024