Från kolesterol till ateroskleros

– en resa genom forskning och biomarkörer

AGENDA

19:30 – 20:00

Samling med lättare måltid och dryck

20:00 – 20:05

Inledning
Martin Magnusson, professor i kardiologi, Skånes Universitetssjukhus Lund

20:05 – 20:25

En återblick på sekundärprevention och lipidbehandling – en resa genom tid och utveckling
Mats Eriksson, professor emeritus i allmän internmedicin, Karolinska Institutet

20:25 – 20:45

Hur ser riskfaktorbehandling och målvärden ut i framtiden?
Lisa Brandin, överläkare i kardiologi Skaraborgs sjukhus Skövde

20:45 – 21:00

Paneldiskussion med moderator, föreläsare och åhörare

Amgen AB
Gustav III:s Boulevard 54
169 27 Solna
+ 46 8 695 11 00

SWE-145-0224-80007 feb 2024