Diabetesdagarna i Region Uppsala

TEMA: Diabetes och Hjärta-Kärl

OBS! BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER

Tid och datum

11 mars 09:00-16:30
12 mars 08:30-15:00

Plats

Friiberghs Herrgård, Örsundsbro

Anmälan

Sker via formuläret nedan, där du bekräftar ditt deltagande samt ev logi (bindande logibokning).
Sista svarsdatum för logi är 18 januari. Efter detta datum kan logi ej garanteras.
Sista svarsdatum för deltagande utan logi är 9 februari.

Vill du delta på middagen den 11 mars, men ej önskar logi, glöm inte att kryssa i middag vid anmälan.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri, logi samt eventuell resa tillkommer för deltagare.
Logi: 1 660 kr.
Resa till och från mötet bokar och betalar deltagaren själv.

Amgen/Novo Nordisk bekostar, i enlighet med LER, förtäring, lokalkostnad och föreläsararvode inom ramen för mötet.

Diabetesdagarna i Region Uppsala - tema Diabetes och Hjärta-Kärl

MÅLGRUPP
Läkare och sjuksköterskor verksamma inom primärvård eller sjukhusvård i Region Uppsala som behandlar personer med hjärtsjukdomar eller diabetes mellitus.

SYFTE
Mötet syftar till att öka kunskapen inom diabetes- och hjärt-kärlområdet samt möjliggöra kunskapsutbyte mellan olika professioner inom regionen.

PROGRAMKOMMITTÉ
Programmet är framtaget i samarbete med programkommittén bestående av; 

 • Emil Hagström, Överläkare Kardiologi Hjärtsektionen
 • Jarl Hellman, Överläkare Endokrinologi, Metabolism och Diabetes

Båda verksamma vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala

FÖRELÄSARE

 • Emil Hagström, Överläkare Kardiologi Hjärtsektionen, Akademiska sjukhuset
 • Jarl Hellman, Överläkare Endokrinologi, Metabolism och Diabetes, Akademiska sjukhuset
 • Violeta Armijo del Valle, Diabetessjuksköterska, Metabolmottagningen, Akademiska sjukhuset
 • Jessica Schubert, Doktorand vid institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala univeristet
 • Hans Furuland, Överläkare, Docent, Njursektionen, Specialmedicin , Akademiska sjukhuset
 • Giuseppe Asciutto, Docent kärlkirurgi, Institutionen för kirurgiska vetenskaper Uppsala universitet & seniorkonsult Kärlkirurgi Akademiska sjukhuset
 • Mirjam Ljunggren, Specialist i lungmedicin, Lungsektionen, Kliniken för hjärt-, lungmedicin och klinisk fysiologi, Akademiska sjukhuset
 • Georgios Tsatsaris, Biträdande överläkare, Endokrin- och diabetesmottagningen, Akademiska sjukhuset
 • Mats Hogmark, Specialist i allmänmedicin, Svärdsjö vårdcentral
 • Robert Sarkadi, Chefsläkare, Region Uppsala
Registrering (sker per enskild person):
 • Amgen och Novo Nordisk vill fortsätta dela viktig information med dig i framtiden via e-post

Novo Nordisk A/S
Carlsgatan 3,
211 20 Malmö
+ 46 40 38 39 00

Amgen AB
Gustav III:s Boulevard 54
169 27 Solna
+ 46 8 695 11 00

SWE-145-1223-80005 december 2023