Diabetesdagarna i Region Uppsala

TEMA: Diabetes och Hjärta-Kärl

PROGRAM

Måndag 11 mars

09:00 – 09:10

Inledning
Moderator – Emil Hagström

BLOCK 1 – DEN KARDIOVASKULÄRT SJUKE PATIENTEN MED DIABETES – NULÄGE INOM REGION UPPSALA

09:10 – 09:40

NDR i Region Uppsala – Violeta Armijo del Valle

09:40 -10:10

Hur går det i primärvården för våra patienter med kranskärlssjukdom? Finns det skillnader mellan könen? – Jessica Schubert

10:10 – 10:40

FIKA

BLOCK 2 – KUNSKAPSBLOCK

10:40 – 11:15

Kardiovaskulär riskskattning – Emil Hagström

11:15 – 12:00

Nya guidelines vid typ 2 diabetes – Jarl Hellman

12:00 – 13:00

LUNCH

Moderator – Jarl Hellman

13:00 – 13:40

Allt du behöver veta om blodfetter och behandling – Emil Hagström

13:40 – 14:10

Kronisk njursjukdom – betydelse och behandling – Hans Furuland

14:10 – 14:40

Perifer benartärsjukdom: översikt om diagnos och behandling – Giuseppe Asciutto

14:40 – 15:10

FIKA

15:10 – 15:40

Sömnapné – Mirjam Ljunggren

15:40 – 16:10

Diabetesfot – vårdprogram diabetesfotsår – Georgios Tsatsaris

16:10 – 16:30

Avslutande diskussioner för dagen

18:00

MIDDAG

Tisdag 12 mars

08:30 – 08:35

Välkommen tillbaka
Moderator – Jarl Hellman

BLOCK 3 – HUR LYCKAS VI MOTIVERA PATIENTERNA ATT GÖRA SOM VI VILL?

08:35 – 09:30

Resultat i världsklass – Hur svårt kan det vara? (Digital föreläsning) – Robert Sarkadi

09:30 – 10:00

Varför gör de inte som vi säger? – Motiverande samtal (MI) som ett sätt att vägleda patienterna till hälsosamma val – Mats Hogmark

10:00 – 10:30

FIKA

10:30 – 12:00

Forts. Motiverande samtal – Mats Hogmark

12:00 – 13:00

LUNCH

Moderator – Jarl Hellman

BLOCK 4 – PATIENTFALLSDISKUSSION & SAMVERKAN MELLAN SPECIALITETER

13:00 – 14:45

Patientfall – utredning, behandling och samverkan
Emil Hagström och Georgios Tsatsaris. Evetuellt ytterligare samtalsledare kan tillkomma.

14:45 – 15:00

Gemensam diskussion inkl avslut och utvärdering

15:00

FIKA och hemfärd

Novo Nordisk A/S
Carlsgatan 3,
211 20 Malmö
+ 46 40 38 39 00

Amgen AB
Gustav III:s Boulevard 54
169 27 Solna
+ 46 8 695 11 00

SWE-145-1223-80005 december 2023