Välkommen till tre lunch-webbinarier om

Kardiovaskulär sekundärprevention

21 maj, 24 september och 6 november

Tisdag 21 maj 2024

Kl.12:00-12:50

De senaste riktlinjerna för behandling av aterosklerotisk hjärtkärl-sjukdom

Föreläsningen följs av en genomgång av det vetenskapliga underlaget för Repatha® (evolokumab), en kolesterolsänkande behandling av typen PCSK9-hämmare.

Föreläsare:

Lina Forssell

Specialist i allmänmedicin,
Sr Medical Advisor på Amgen

Tisdag 24 SEPTEMBER 2024

Kl.12:00-12:50

De senaste riktlinjerna för behandling av aterosklerotisk hjärtkärl-sjukdom illustrerat med ett patientfall

Föresläsningen kommer att följas av en kort genomgång av det vetenskapliga underlaget för Repatha® (evolokumab), en kolesterolsänkande behandling av typen PCSK9-hämmare.

Föreläsare:

Sara Bentzel

Specialist i kardiologi och intermedicin
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Onsdag 6 november 2024

Kl.12:00-12:50

De senaste riktlinjerna för behandling av aterosklerotisk hjärtkärl-sjukdom illustrerat med ett patientfall

Föresläsningen kommer att följas av en kort genomgång av det vetenskapliga underlaget för Repatha® (evolokumab), en kolesterolsänkande behandling av typen PCSK9-hämmare.

Föreläsare:

Sara Bentzel

Specialist i kardiologi och intermedicin
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Tre digitala föreläsningar för primärvården om kardiovaskulär sekundärprevention

Välkommen att delta på webbinarier där vi erbjuder möjligheten att ta del av det senaste kunskapsläget inom det kardiovaskulära området och uppdatera dig på riktlinjer med fokus på lipidbehandling.
Under höstens föreläsningstillfällen illustreras detta även med ett patientfall.

Målgrupp:

Läkare inom primärvård

Kostnader:

Föreläsningen är kostnadsfri. I enlighet med LER står Amgen ej för lunchkostnad i samband med webbinariet.

Anmälan:

Vänligen anmäl dig snarast via Zoom.

Efter din registrering kommer du att få ett svarsmejl innehållande en webblänk till föreläsningen. För att delta krävs en stabil internetuppkoppling och en dator med högtalare.

Sara Bentzel

Sara Bentzel är specialist i internmedicin och kardiologi. Hon är verksam inom VO Kardiologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset där hon arbetar som vårdenhetsöverläkare.

Sara Bentzel är även en av initiativtagarna till en satsning med digitala hjärtronder på distans som riktar sig till primärvård.

Lina Forssell

Lina Forssell är specialist i allmänmedicin och har doktorerat inom (cancer)epidemiologi.

Lina Forssell har arbetat många år som allmänläkare inom Stockholms läns landsting samt inom Capiokoncernen. Sedan 2022 är hon Senior Medicinsk Rådgivare på Amgen Sverige.

Varmt välkommen!

Anna Carlsson | Projektledare Hjärta-Kärl

acarlsso@amgen.com
0708-12 72 76

Lina Forssell | Sr Medical Advisor Amgen

lforssel@amgen.com
0701-49 02 89

Förskrivningsinformation

Repatha® (evolokumab) Rx, (F), ATC: C10AX13. 140 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna för engångsbruk.

Subventioneras till:

  • Patienter med diagnostiserad diabetes mellitus och målorganskada (mikroalbuminuri, retinopati eller neuropati), eller minst tre viktiga riskfaktorer, eller tidig debut av typ 1 diabetes mellitus med lång duration, som trots maximal tolererbar behandling med statin och ezetimib har kvarstående LDL-kolesterol på ≥2,6 mmol/l.
  • Patienter med diagnostiserad aterosklerotisk hjärt- och kärlsjukdom som trots maximal tolererbar behandling med statin och ezetimib har kvarstående LDL-kolesterol på ≥1,8 mmol/l.
  • Patienter med diagnostiserad Heterozygot familjär hyperkolesterolemi som trots maximal tolererbar behandling med statin och ezetimib har kvarstående LDL-kolesterol på ≥2,6 mmol/l.
  • Patienter med diagnostiserad homozygot familjär hyperkolesterolemi.

 

Indikation – Etablerad aterosklerotisk kardiovaskulär sjukdom:
Repatha® är avsett för behandling av vuxna med etablerad aterosklerotisk kardiovaskulär sjukdom (hjärtinfarkt, stroke eller perifer artärsjukdom) för att sänka kardiovaskulär risk genom att sänka nivåerna av LDL-C, som tillägg till korrigering av andra riskfaktorer: i kombination med den högsta tolererade dosen av en statin med eller utan andra blodfettssänkande behandlingar eller, ensamt eller i kombination med andra blodfettssänkande behandlingar när en statin inte tolereras eller är kontraindicerad.

Indikation – Hyperkolesterolemi och blandad dyslipidemi:
Repatha® är avsett för behandling av primär hyperkolesterolemi (heterozygot familjär och icke-familjär) eller blandad dyslipidemi hos vuxna, och hos barn 10 år och äldre med heterozygot familjär hyperkolesterolemi, som tilläggsbehandling till kostomläggning: i kombination med en statin eller statin i kombination med andra blodfettssänkande behandlingar hos patienter som inte kan uppnå målet för LDL-C med den maximalt tolererade dosen av en statin eller, ensamt eller i kombination med andra blodfettssänkande behand­lingar när en statin inte tolereras eller är kontraindicerad.

Indikation – Homozygot familjär hyperkolesterolemi:
Repatha® är avsett för behandling av homozygot familjär hyperkolesterolemi hos vuxna och barn 10 år och äldre, i kombination med andra blodfettssänkande behandlingar.

För fullständig information vid förskrivning, aktuella priser samt produktresumé, Amgen mars 2023, se www.fass.se. www.amgen.se

Amgen AB
Gustav III:s Boulevard 54
169 27 Solna
+ 46 8 695 11 00

SWE-145-0424-80006 april 2024