LUNDA-HJÄRTAN

Hur kan vi förbättra samarbetet kring hjärtinfarktpatienten i Lund?

AGENDA

17:15 – 18:00

Drop-in med lättare måltid för den som önskar

18:00 – 18:05

Programstart, Amgen och Novo Nordisk hälsar välkomna och håller kort produktinformation

18:05 – 18:35

Hur följer vi hjärtinfarktpatienten från första symtom?
En patient med nyligen genomgången hjärtinfarkt är en högriskpatient och har en central roll både på Kardiologen och i primärvården.
– En patientfallsbaserad genomgång av hjärtinfarktpatientens resa från första symtom och vidare genom vården.

Erik Rydberg
Docent och överläkare kardiologi, Hjärtmottagningen SUS/Lund

18:35 – 18:55

Kranskärlsmottagningen – hur jobbar vi?
Hur ser vårt arbete med hjärtinfarktpatienterna ut och vilka är våra utmaningar? Vad är SEPHIA och varför så viktigt?

Anders Segerbäck
Kranskärlssjuksköterska, Hjärtmottagningen SUS/Lund

18:55 – 19:05

Paus

19:05 – 19:35

Sekundärprevention ur primärvårdsläkarens perspektiv
Vilka utmaningar har vi i primärvården i uppföljningen av
hjärtinfarktpatienten?

Tomas Hector
Specialist i Allmänmedicin, Näsets Läkargrupp, Skanör

19:35 – 19:55

Är man hjärtinfarktpatient även efter 12 månader?
Hur ser risken för hjärtkärlsjukdom ut när åren går?

Erik Rydberg
Docent och överläkare kardiologi, Hjärtmottagningen SUS/Lund

19:55 – 20:15

Sammanfattning och diskussion

Novo Nordisk Scandinavia AB
Box 50587 | 202 15 Malmö
www.novonordisk.se

Amgen AB
Box 706 | 169 27 Solna
www.amgen.se

SWE-145-0624-80002 juni 2024  |  SE24RYB00072 Juni 2024