MALMÖ-HJÄRTAN

Hur kan vi förbättra samarbetet kring hjärtinfarktpatienten i Malmö?

AGENDA

17:15 – 18:00

Drop-in med lättare måltid för den som önskar

18:00 – 18:05

Programstart, Amgen och Novo Nordisk hälsar välkomna

18:05 – 18:35

Hur följer vi hjärtinfarktpatienten från första symtom?
En patient med nyligen genomgången hjärtinfarkt är en högriskpatient och har en central roll både på Kardiologen och i primärvården.
– En patientfallsbaserad genomgång av hjärtinfarktpatientens resa från första symtom och vidare genom vården.

John Molvin
Kardiolog, Ansvarig Hjärtmottagningen, SUS/Malmö

18:35 – 18:55

Kranskärlsmottagningen – hur jobbar vi?
Hur ser vårt arbete med hjärtinfarktpatienterna ut och vilka är våra utmaningar? Vad är SEPHIA och varför så viktigt?

Marie Nilsson
Kranskärlssjuksköterska Hjärtmottagningen, SUS/Malmö

18:55 – 19:05

Paus

19:05 – 19:25

Är man hjärtinfarktpatient även efter 12 månader?
Hur ser risken för hjärtkärlsjukdom ut när åren går?

John Molvin
Kardiolog, Ansvarig Hjärtmottagningen, SUS/Malmö

19:25 – 19:55

Sekundärprevention ur primärvårdsläkarens perspektiv
Vilka utmaningar har vi i primärvården i uppföljningen av hjärtinfarktpatienten?

Tomas Hector
Specialist i Allmänmedicin, Näsets Läkargrupp, Skanör

19:55 – 20:05

Sammanfattning och diskussion

20:05

Avslut

Novo Nordisk A/S
Carlsgatan 3,
211 20 Malmö
+ 46 40 38 39 00

Amgen AB
Gustav III:s Boulevard 54
169 27 Solna
+ 46 8 695 11 00

SWE-145-1223-80006 Dec 2023