Lund, 25 april 2024

Välkommen till kvällsföreläsning

på temat ’Revaskularisering vid komplexa fall’ i samband med Översiktskurs i Kardiologi 2024

Plats

Restaurang M.E.A.T, Lund

Datum

25 april, 2024

Tid

17:30–21:00

Revaskularisering vid komplexa fall

Komplexa fall – indikationer, potentiella komplikationer, hantering av komplikationer, komplexa tekniker, imaging, nya rön och sekundärprevention.

Datum:

25 april 2024

Tid:

17:30–21:00

Plats:

Restaurang M.E.A.T i Lund (Kattesund 8A)

Målgrupp:

Deltagare Översiktskurs Kardiologi 2024 i Lund, distr. via MKON.

Föreläsare:

Sasha Koul
Docent & överläkare, Skånes Universitetssjukhus Lund

Kostnad:

Kvällföreläsningen är kostnadsfri. Amgen bekostar, i enlighet med LER, förtäring, lokalkostnad och föreläsararvode inom ramen för kvällsföreläsningen.

Anmälan:

Sker via formuläret nedan. Antalet platser är begränsade, principen ’först till kvarn’ gäller.

Agenda

17:30 – 18.00

Drop-in med enklare förtäring

18:00 – 19.15

Revaskularisering vid komplexa fall – Sasha Koul, docent & överläkare, Skånes Universitetssjukhus Lund

19:15 – 21.00

Middag

Varmt välkommen!

Malin Särlöv – Regionchef Hjärta-Kärl

Registrering (sker per enskild person):
  • Amgen vill fortsätta dela viktig information med dig i framtiden via e-post

Amgen AB
Gustav III:s Boulevard 54
169 27 Solna
+ 46 8 695 11 00

SWE-145-0324-80008 mars 2024