SEKUNDÄRPREVENTION I VÄST

– Hur optimerar vi behandling av riskfaktorer?

22 oktober 2024, Scandic Crown i Göteborg

Du är varmt välkommen till ytterligare ett gemensamt möte där Amgen och Novo Nordisk tillsammans med er i Västra Götaland och Halland träffas för att diskutera sekundärprevention. Målet med mötet är att optimera behandling och omhändertagande av regionernas hjärt-kärlpatienter. Vi följer upp förra årets sekundärpreventiva möte med ett mer interaktivt möte denna gång.

I år ligger fokus på att sprida nyligen uppdaterade riktlinjer inom områdena hjärta-kärl, diabetes och kardiometabol ohälsa. Vi bjuder även in primärvården för att få höra exempel på hur en sköterskebaserad hjärtmottagning på vårdcentral kan fungera, med den angelägna frågeställningen hur sekundärpreventiva team på bästa sätt samarbetar med primärvården. Mötet kommer också att innehålla möjlighet till interaktivitet genom en workshop där vi lägger tonvikt på att sprida alla era goda exempel på t ex bra arbetssätt.

Så ta chansen att delta på ett intressant och viktigt möte där vi belyser optimalt sekundärpreventivt arbete i Västra Götaland och Halland.

Datum:

22 oktober 2024

Tid:

12:00–17:00

Plats:

Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, Göteborg

Anmälan:

Via formuläret nedan. Sista anmälningsdag är 26 september 2024.

Varmt välkommen!

Sami Abunaj

Regionchef Hjärta-Kärl
Amgen
sabunaj@amgen.com

Sophia Wagner

KAM Cardiometabolic GLP-1
Novo Nordisk
spwg@novonordisk.com

Program:

12:00-12:45

Samling med lunch

12:45-13:00

Introduktion
– Annica Ravn-Fischer & Sara Bentzel

13:00-14:30

Update guidelines – Hur implementeras dessa i klinisk vardag i Västra Götaland och Halland?
(inkl gemensam diskussion och bensträckare)
Kronisk kranskärlssjukdom – Annica Ravn-Fischer
Hypertoni – Sara Bentzel
Typ 2-diabetes/Kardiometabol ohälsa – Björn Eliasson

14:30-15:00

Fikapaus/mingel

15:00-15:45

Den ideala hjärtmottagningen på vårdcentral
Hur fungerar en sjuksköterskebaserad hjärtmottagning i primärvård?
– Katarina Eckert

15:45-16:30

Workshop ’Share best practice’

16:30-17:00

Avslutande diskussion/take-home-message
– Samtliga föreläsare

Annica Ravn-Fischer

Annica är docent och överläkare inom kardiologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Annica är också adjungerad universitetslektor inom avdelningen för molekylär och klinisk medicin på Göteborgs universitet. Annica är starkt engagerad i att på olika sätt förbättra hjärtsjukvården, både inom Västra Götaland och på ett nationellt plan.

Kontakt: annica.ravn-fischer@vgregion.se

Sara Bentzel

Sara är överläkare inom kardiologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Sara driver tillsammans med Annica Ravn-Fischer digitala hjärtronder i primärvården inom Stor-Göteborg. Där kan vårdcentraler varje vecka koppla upp sig för att diskutera hjärtsjuka patienter.

Kontakt: sara.bentzel@vgregion.se

Björn Eliasson

Björn är verksamhetsöverläkare för Diabetesmottagningen på Sahlgrenska sjukhuset och Regionalt obesitascentrum i VGR. Han har deltagit i stora kardiovaskulära utfallsstudier, jobbat med epidemiologiska studier och haft olika styrelseuppdrag i Svensk Förening för diabetologi. Björn har även deltagit i författande av både internationella och nationella behandlingsriktlinjer.

Kontakt: bjorn.eliasson@vgregion.se

Katarina Eckert

Katarina är specialistsjuksköterska i kardiologi på Närhälsan Backa vårdcentral i Göteborg där hon driver en hjärtmottagning inom primärvården. Katarina har tillsammans med Annica Ravn-Fischer bl a utvecklat Flimmerskolan, en digital utbildningsplattform för patienter med förmaksflimmer.

Kontakt: katarina.eckert@vgregion.se

Registrering (sker per enskild person):
  • Amgen och Novo Nordisk vill fortsätta dela viktig information med dig i framtiden via e-post

Amgen AB
Box 706 | 169 27 Solna
www.amgen.se

Novo Nordisk Scandinavia AB
Box 50587 | 202 15 Malmö
www.novonordisk.se

SWE-145-0624-80003 juni 2024